تبلیغات
♥ ✿ســمـ پــادیـــاااا✿♥ - سوالات فصل به فصل علوم هفتم

سوالات فصل به فصل علوم هفتم

نویسنده :neda
تاریخ:سه شنبه 29 اردیبهشت 1394-10:15 ب.ظ

سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

 فصل 1

1-    صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.

الف - سوال کردن و جواب دادن ،مهمترین نکته در علم است. ص               غ

ب- اختراع و استفاده از خودرو ،در دنیای امروز ضرری ندارد.  ص                 غ

2-    شما چه تعریفی از علوم دارید؟ تعریف خود را در یک جمله بنویسید.

3-    فناوری یعنی چه؟ یک فناوری نام ببرید.

4-    علوم تجربی به چند شاخه تقسیم شده است؟ نام ببرید.

5-    دو نمونه از تبدیل علم به فناوری را بنویسید.از نظر شما این فناوری مفید است یا مضر ؟ توضیح دهید.

6-    آیا می توان تنها به کمک یکی از شاخه های علوم تجربی ، فناوری ایجاد کرد؟چرا؟

7-    بهترین راه  بررسی درستی یا نادرستی پیش بینی ما چیست؟ مثالی بزنید.

8-    زهرا و مریم می خواهند به وسیله یک آزمایش حل شدن سه ماده ی : شکر ، سدیم کلرید (نمک خوراکی ) وبراده ی آهن را  در 

آب بررسی کنند.  در دو بطری آب شیر و در دیگری آب داغ می ریزند. آیا می توانند به نتیجه ی درستی برسند؟ چرا؟

9-    سینا و پوریا مشغول انجام یک آزمایش در آزمایشگاه مدرسه هستند. سینا به دنبال سرکه می گردد.به یک بطری دارای مایع 

برخورد می کند.قصد دارد در بطری را باز کند و از راه بو کردن مایع را بشناسد. آیا کار او درست است؟ چرا؟

 

تصاویر زیباسازی|www.RoozGozar.com|تصاویر زیباسازی

سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم (فصل 2)

1-    صحیح یا غلط بودن جملات زیر را نشان دهید.

الف – جرم هر جسم با وزن آن برابر است.  ص               غ

ب- سانتی متر یکی از یکاهای اندازه گیری حجم است. ص                 غ

2-    جاهای خالی را با کلمات داده شده پر کنید.

( ترازو ،کمیت،  نیروسنج، یکا ، کیلوگرم، نیوتون، متر ، سانتی متر مربع)

الف - وزن احمد  450 ...................  است.    ب- طول این میز 4 ...........  است.

ج - جرم نوعی ........... است که به وسیله ی  .............. اندازه گیری می شود.

3-    برای اندازه گیری طول جامدادی از یکای سانتی متر استفاده می کنیم یا متر ؟ چرا؟

4-    نیروسنج چیست؟ چه کاربردی دارد؟ کشیدگی فنر آن به چه چیزی بستگی دارد؟

5-    در جمله ی : طول حیاط این مدرسه 8 متر است.، کمیت و یکای اندازه گیری را مشخص کنید.

6-    فاصله ی خانه ی فرید تا مدرسه 5/3 کیلومتر است. این فاصله چند متر است؟

7-    علی از باغ خانه ی خود گلابی بزرگی میکند و میخواهد به وسیله یک استوانه مدرج و آب، حجم آن را حساب کند.

الف- به نظر شما او باید چگونه این  کار را انجام دهد؟

ب- اگر  علی بخواهد چگالی این گلابی را هم محاسبه کند، به چه وسایل دیگری  نیاز دارد. او را راهنمایی کنید.

8-    دو بشر داریم که از نظر جرم و حجم برابر هستند.کیمیا درو یکی از بشر ها 20 میلی لیتر آب و در دیگری 20 میلی لیتر روغن می ریزد.سپس جرم هر دو بشر را دوباره اندازه می گیرد.آیا جرم دو بشر باز هم برابر است ؟ چرا؟

9- مریم و مینا در حال بحث کردن در مورد مسافرت به فضا هستند.مینا می گوید وزن ما در کره ی ماه کمتر از وزنمان در زمین است.به نظر شما این حرف مینا درست است ؟ چرا؟

10- چگالی چند ماده در زیر آورده شده است. کدام ماده روی آب میماند؟ کدام ماده در آب فرو می رود؟چرا؟

 نام مواد

چگالی مواد

آب

1

یخ

9/0

فولاد

8/7

شیشه

 

5/2

 سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

 فصل 3

 

1-  ماده چیست؟ 
2- حالت های مختلف ماده را نام ببرید؟ 
3- اتم چیست؟ 
4- عنصر چیست؟ و چند عنصر نام ببرید. 
5- ترکیب را تعریف کنید؟ 
6- با یک آزمایش وجود بخار آب در هوا را ثابت کنید.  
7- ویژگی های جامدات را بنویسید. 
8- ویژگی های مایعات را بنویسید. 
9- ویژگی های گازها را بنویسید. 
10- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات جامد فاصله وجود دارد. 
11- با یک آزمایش ساده ثابت کنید بین ذرات مایع فاصله وجود دارد. 
12-  چند ویژگی عنصرهای فلزی را بنویسید. 
13- چند ویژگی عنصر نافلز را بنویسید. 
14- چند عنصر فلز را نام ببرید. 
15- چند عنصر نافلز را نام ببرید. 
16- مولکول چیست. 
17- عناصر فلزی ساختار...................و عناصر نافلز و ترکیب ها ساختار.......................دارند. 
18- چند ویژگی کلر را بنویسید. 
19- چند ویژگی گوگرد را بنویسید. 
20- 5 مولکول گوگرد چند اتم دارد؟(با دلیل) 
21- 7مولکول کلر چند اتم دارد؟(با دلیل) 
22- چند ویژگی جیوه را بنویسید. 
23- چند عنصر نام ببرید که در طبیعت یافت می شود. 
24- هر مولکول آب از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟ 
25- هر مولکول کربن دی اکسید  از چه عنصرهایی درست شده و هر عنصر چند  اتم دارد؟ 
26- متان چیست و از چه عنصرهایی درست شده است؟ 
27- در کبسول آتش نشانی .......................وجود دارد. 
28- ذرات تشکیل دهنده اتم را بنویسید. 
29- نماد الکترون .............نماد پروتون..................و نماد نوترون.................است. 
30- هر اتم اکسیژن چند الکترون و چند پروتون دارد؟ 
31- هر اتم کربن چند الکترون و پروتون دارد؟ 
32- چرا گازها تراکم پذیر هستند؟
33- با یک آزمایش ثابت کنید گازها تراکم پذیرند. 
34- انبساط را تعریف کنید. 
35- انقباض را تعریف کنید. 
36- با یک آزمایش انبساط جامدات را نشان دهید. 
37- با یک آزمایش انبساط مایعات را نشان دهید. 
38- با یک آزمایش انبساط گازها را نشان دهید. 
39- انبساط و انقباض مواد در حالت های مختلف را با هم مقایسه کنید. 
40- چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه گرم می کنیم از بیشترین تا کمترین انبساط را بنویسید.(آب-اکسیژن-آهن -چوب) 
41-  چهار ماده با حجم یکسان در اختیار داریم آنها را به یک اندازه سرد می کنیم از بیشترین تا کمترین انقباض را بنویسید.(شیشه-الکل-نیتروژن- مس) 
42- انبساط و انقباض مس آلمینیوم و آهن در شرایط یکسان با هم مقایسه کنید. 
43- دو لیوان شیشه ای در هم گیر کرده اند چگونه آنها را از هم جدا کنیم؟ 
44- یک گلوله مسی و یک حلقه آهنی هم قطر گلوله مسی داریم اگر هر دو را به یک اندازه گرم کنیم باز هم گلوله از حلقه عبور می کند ؟با دلیل
45- گرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟ 
46- سرما چه اثری بر حرکت ذرات مواد دارد؟ 
47- ذوب را تعریف کنید با مثال. 
48- انجماد را تعریف کنید با مثال. 
49- تبخیر را تعریف کنید با مثال. 
50-میعان را تعریف کنید با مثال. 
51-فرازش را تعریف کنید با مثال. 
52- چگالش را تعریف کنید با مثال. 
53- نام علمی آهک چیست؟ 
54- چند کاربرد نمک خوراکی را بنویسید. 
55- چند کاربرد نفت خام را بنویسید. 
56- چند ویژگی سنگ مرمر را بنویسید.

 سوالات علوم تجربی از: پایه ی هفتم

 فصل 4

 

1-گوگرد در کجا یافت می شود؟ 
2- طلای خالص کجا یافت می شود؟ 
3- الماس در کجا یافت می شود؟ 
4- نمک خوراکی را چگونه به دست می آورند؟ 
5- چند گاز نام ببرید که در طبیعت یافت می شود. 
6- چند عنصر نام ببرید که از سنگ معدن آنها را به دست می آورند. 
7- شیشه از.....................و سیمان از.....................و پلاستیک از.....................ساخته می شودو 
8- کاغذ از چه موادی درست شده است؟ 
9-  چند ویژگی مس را بنویسید. 
10- برای بیان ویژگی های مواد از چه عبارت هایی استفاده می شود؟ 
11- منظور از این که ماده ای از ماده دیگر سخت تر است چیست؟ 
12- الماس سخت تر است یا شیشه؟ دلیل بیاورید 
13- ناخن سخت تر است یا صابون؟ با دلیل 
14- کاغذ سخت تر است یا مغز مداد؟ با دلیل 
15- منظور از انعطاف پذیری یک ماده چیست؟ 
16-کاربردهای یک ماده به چه عواملی بستگی دارد؟ 
17- شناخت ویژگی های یک ماده چه کمکی به ما می کند؟ 
18- منظور از چکش خواری چیست؟ 
19- گوناگونی و ویژگی فلزها چه کمکی به آن می کند؟ 
20- منظور از استحکام یک ماده چیست؟ 
21- استحکام فلزها و نافلزها را با هم مقایسه کنید. 
22- چرا جنس بدنه خودرو از فلز است؟ 
23- چگالی آلمینیوم - طلا -  فولاد- سرب را با هم مقایسه کنید 
24- چگالی فلز بیشتر است یا نافلز؟ 
25- در ساخت تایر ماشین از رشته های.......................استفاده می کنیم 
26- در بدنه هواپیما از چه فلزی استفاده می کنند چرا؟ 
27- ویژگی های آهن را بنویسید. 
28- چند ویژگی فولاد را بنویسید. 
29- چند ویژگی طلا را بنویسید. 
30-  چند ویژگی شیشه را بنویسید. 
31- چکش خواری طلا چه کمکی به آن می کند؟ 
32- آلمینیوم و فولاد را با هم مقایسه کنید. 
33- هنگام ساختن وسایل به چه چیزهایی باید توجه کرد.
34- هر کدام از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده؟ دلیل انتخاب خود را بنویسید 
راکت تنیس                                             بدنه و در یخچال 
قابلمه دسته دار                                         تایر اتوموبیل 
کلاه ایمنی 
35- علت اضافه کردن آهک به گل چیست؟ 
36- چند ویژگی کربن را بنویسید. 
37- نرمی کربن چه مشکلی را  ایجاد می کند؟ 
38- برای سخت شدن کربن چه می کنند؟ 
39- چگونه می توان خواص فلزها را تغییر داد؟ 
40- تغییر خواص فلزها چه کمکی به آن می کند؟ 
41- آلیاژ را تعریف کنید. 
42- آلیاژ را چگونه تهیه می کنند. 
43- فولاد از چه موادی درست شده؟ 
44- چدن از چه ماده ای درست شده؟ 
45- تفاوت فولاد و آهن را بنویسید. 
46- تفاوت چدن و آهن را بنویسید. 
47- برنز از چه موادی درست شده؟ 
48- مفرغ از چه موادی درست شده؟ 
49-یک تفاوت و شباهت مفرغ و برنز را بنویسید. 
50- یک تفاوت مس و برنز را بنویسید. 
50- چند کاربرد برای مواد زیر بنویسد. 
چدن                                      برنز                
فولاد                                      مفرغ 
51- منظور از مواد هوشمند چیست؟ 
52- چند وسیله نام ببرید که از مواد هوشمند درست شده است؟ 
53- علت استفاده از فولاد در بدنه خودرو چیست؟ 
54- علت استفاده لاستیک در تایر چیست؟ 
55- علت استفاده از پلاستیک در چراغ های خطر خودرو چیست؟ 
56- علت استفاده از نوار لاستیکی در برف پاک کن چیست؟ 
57- آیا از طلای خالص می توان انگشتر ساخت؟چرا 
58- برای ساختن سیم انتقال برق فشار قوی از.......................و.......................استفاده می کنیم. 
59- چند دلیل استفاده از آلمینیوم در ساخت سیم انتقال برق بنویسید. 
60- چرا سیم های برق فشار قوی را فقط از آلمینیوم ویا فولاد نمی سازند؟

 

منبع:www.olom20.lxb.ir

 نوع مطلب : شیمی  زیست  فیزیک  زمین شناسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.