♥ ✿ســمـ پــادیـــاااا✿♥ وبلاگ سمپادیا فقط و فقط تلاش می‌کند تا بهترین نمونه سوالات ، پاورپوینت‌ها و فیلم‌ها یا کلیپ‌های درسی از سایر سایت ها را قرار دهد. www.sampadi.mihanblog.com ♥ ✿ســمـ پــادیـــاااا✿♥ http://sampadi.mihanblog.com 2019-09-18T15:37:48+01:00 text/html 2016-07-08T10:04:35+01:00 sampadi.mihanblog.com neda سوالات درس 13 14 15 16 اجتماعی هشتم http://sampadi.mihanblog.com/post/139 <div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">نمونه سوالات درس 13-14-15-16 اجتماعی پایه هشتم </font></div><div align="center"><font face="Times New Roman" size="4"><br></font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4">کپی فــقــط با ذکـــــر منـــبـــع !!!!!</font></div><div align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="4"> <br></font></div><div align="center"><font face="Times New Roman" size="4"><a title="" href="http://s6.picofile.com/file/8258915192/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_13_14_15_16_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85.pdf.html" target="_blank"><img align="baseline" alt="" src="http://s3.picofile.com/file/8191538184/button.gif" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></font></div> text/html 2016-05-27T06:21:11+01:00 sampadi.mihanblog.com neda گزارش کار آزمایش کات کبود علوم هشتم http://sampadi.mihanblog.com/post/138 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;A EntezareZohoor B3&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA">نام آزمایش : </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">مشاهدۀ تفاوت رنگ در محلول هایی که نسبت حل شوندۀ متفاوتی دارند. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;A EntezareZohoor B3&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">هدف آزمایش :</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">هر چه قدر مقدار حل شونده بیشتر باشد ، محلول غلیظ تری به دست می آوریم. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;A EntezareZohoor B3&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">وسایل مورد نیاز :</span><span lang="FA" style="font-size: 16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font: major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"> 3 بشر ، کات کبود، آب مقطر ، شیشه ساعت،اسپاتول<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;text-justify:kashida; text-kashida:0%;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;A EntezareZohoor B3&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA">شرح آزمایش :</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"> ابتدا در هر سه ظرف </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Brush Script Std&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-theme-font:major-bidi; mso-bidi-language:FA"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>150ml</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:16.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">آب ریختیم.مقداری کات کبود-آبی رنگ- درون شیشه ساعت ریختیم.سپس به اندازۀ 1 اسپاتول کات کبود در بشر اول،5/1 اسپاتول در بشر دوم و 2 اسپاتول در آخرین بشر ریختیم.برای تسریع حل شدن آن ها را هم زدیم.در نهایت مشاهده کردیم که رنگ اولین محلول آبی کم رنگ،دومی پررنگ تر از اولی و سومی پررنگ ترین محلول شده بود.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:107%;font-family:&quot;A EntezareZohoor B3&quot;; mso-ascii-font-family:IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq; mso-bidi-language:FA">نتیجه گیری : </span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">هر چه مقدار حل شونده(که در این آزمایش کات کبود بود)بیشتر باشد محلول غلیظ تر و&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA">پررنگ تری خواهیم داشت.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:107%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,serif;mso-ascii-theme-font:major-bidi; mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-language: FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://bayanbox.ir/view/807463803287043376/%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7%D8%A7.jpg" alt=""></span></p> text/html 2016-02-03T02:30:00+01:00 sampadi.mihanblog.com neda ساده نویسی حکایت گوش های حاکم http://sampadi.mihanblog.com/post/133 <h1><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">گوش های حاکم</font></span><div class="GImg"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333"><img src="http://img.tebyan.net/big/1389/06/20100915161529848_castels.jpg" alt="گوش های حاکم" align="absMiddle" style="border: 0px;"></font></span></div></h1><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">در زمان های قدیم، پادشاهان و حاکمان زیادی زندگی می کردند که بیشتر آن ها آدم های فاسد</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">&nbsp;و بدکار و ظالمی بوده اند، اما از انصاف نباید دور شد، گاهی آدم هایی هم در بین این&nbsp;</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">پادشاهان و حاکمان- البته تک و توک- پیدا می شدند که نه تنها آدم های فاسد و بدکار و </font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">ظالمی&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">نبودند، بلکه آدم های خوبی هم بودند.</span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">حاکمی که در این قصه با او آشنا می شوید و درباره گوش هایش داستانی می خوانید، از&nbsp;</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">حاکمان دسته دوم- یعنی از آن تک و توک ها- بود. حاکمی عادل و مهربان و مردم دوست. </font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">او&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">همیشه به داد مظلومان می رسید و ظالمان را سر به نیست می کرد. مردم در زمان&nbsp;</span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">حکومت این حاکم، زندگی خوب و آرامی داشتند.</span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">روزی از روزها، حاکم عادل متوجه شد که آن طور که قبلاً می شنید خوب نمی شنود و روز&nbsp;</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">به روز گوش هایش سنگین و سنگین تر می شوند. اول فکر کرد که به خاطر سرماخوردگی&nbsp;</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">است و لابد گوش هایش چرکی شده اند و به زودی خوب می شود و او دوباره شنوایی اش را&nbsp;</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">به دست می آورد اما چنین نبود. روزها گذشت و سنگینی گوش حاکم بیشتر و بیشتر شد. </font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#333333">دیگر&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">به سختی می توانست حرف های اطرافیانش را بشنود برای همین آن ها مجبور بودند </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">که&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">برای گفتن حرف هایشان فریاد بزنند. وقتی با فریاد برایش حرف می زدند، کمی می </span></p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">شنید،&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">آن هم نه به طور کامل.</span></p><p><a href="http://sampadi.mihanblog.com/post/133" target="_blank" title=""><font size="5" face="times new roman, times, serif">بقیه در ادامه مطلب</font></a></p> text/html 2016-02-02T17:01:21+01:00 sampadi.mihanblog.com neda مدل اتمی بور 2 http://sampadi.mihanblog.com/post/135 <p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">بور با ارائه مدل تازه ای برای اتم هیدروژن،&nbsp; نارسائی را تا حدی برطرف كرد:</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br>1) الكترون در اتم هیدروژن در مسیری دایره ای شكل به دور هسته گردش می كند.</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">2) انرژی این الكترون با فاصله آن از هسته رابطه ای مستقیم دارد</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">3) این الكترون فقط می تواند در فاصله های معین و ثابتی پیرامون هسته گردش كند.</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">در واقع الكترون تنها مجاز است كه مقادیر معینی انرژی را بپذیرد. به هر یك از این مسیرهای دایره</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;ای (مدارها) مجاز، تراز انرژی می گویند. تعداد این ترازهای انرژی در اتم اندك است.</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">4) این الكترون معمولاً در پائین ترین تراز انرژی ممكن (نزدیكترین مدار به هسته) قرار دارد. به</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;این تراز انرژی، حالت پایه گویند.</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">5) با دادن مقدار معینی انرژی به این الكترون، می توان آن را قادر ساخت كه از حالت پایه (ترازی&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">با انرژی كمتر) به حالت برانگیخته (ترازی با انرژی بالاتر) انتقال پیدا كند.</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">6) الكترون در حالت برانگیخته، ناپایدار است، از این رو همان مقدار انرژی را كه پیش از این&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">گرفته بود، از دست می دهد و به حالت پایه باز می گردد.</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br>از آنجائی كه انرژی اضافه الكترون در حالت برانگیختگی باعث ناپایداری اتم می شود، اتم</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">تمایل دارد حالت ناپایدار را یا از دست دادن انرژی به حالت پایه اتم كه حالت پایدار است،</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">برسد. این انرژی را در ناحیه مرئی به صورت نشر نور از دست می دهد. نشر نور، با طول</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">موج معین (یعنی همان خط هائی كه در طیف می دیدیم.)</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br>مقدار انرژی لازم برای جهش الكترون بین دو سطح را كوانتوم گویند:</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br>انرژی یك كمیت كوانتومی است. (معنی كوانتومی = پیمانه ای ـ بسته ای ـ كمیت</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ناپیوسته و گسسته كه دارای مقدار معینی انرژی می باشد.)</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br>بور با كوانتیده در نظر گرفتن ترازهای انرژی یا به عبارت دیگر، كوانتومی در نظر گرفتن</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">مبادله انرژی هنگام جابجائی میان ترازهای یاد شده، توانست با موفقیت طیف نشری</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">خطی هیدروژن را توجیه كند.</font></p><p dir="rtl" class="p-mid" align="justify" style="width: 570px; margin-right: auto; margin-left: auto; text-align: right; padding-top: 5px; padding-bottom: 5px; line-height: 16px;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font><a href="http://sampadi.mihanblog.com/post/135" target="_blank" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="5">بقیه در ادامه مطلب</font></a></p> text/html 2016-02-02T16:51:01+01:00 sampadi.mihanblog.com neda مدل اتمی بور http://sampadi.mihanblog.com/post/134 <div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><div class="col-md-3 col-xs-4 pull-left " style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 10px; position: relative; min-height: 1px; float: left; width: 188.125px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 17.142858505249px;"><img itemprop="image" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/13911009P1p9hqb225.jpg" alt="مدل اتمی بور" class="img-responsive pull-left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; float: left;"></div><div class="artbody IranSans clearfix" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; min-height: 200px; line-height: 23px; color: rgb(51, 51, 51);"><article style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دید کلی</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در سال 1913، نیلز بور ، نظریه‌ای را برای ساختار الکترونی اتم</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;هیدروژن ارائه کرد که طیف خطی این عنصر را توجیه می کرد.&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">غالب پیوندهای میان اتم‌های عناصر سبک را می توان با به کار گرفتن مدار های بور </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">توضیح&nbsp;</font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">داد. توضیح شکل مولکول‌ها و آرایش اتم‌ها نسبت به یکدیگر با جفت شدن و دفع </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">شدن&nbsp;</span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">الکترون‌ها امکان‌پذیر است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">نظریه بور</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">نظریه بور، نکات زیر را در بر می گیرد :</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">الکترون‌ها مانند سیارات که به دور خورشید می‌گردند، در مدارهای معینی به نام تراز به </span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">دور&nbsp;</span></font></span><span lang="FA" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">هسته می گردند. او عبارت ریاضی کلاسیک برای نیرویی که الکترون را در یک خط&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">مستقیم نگاه می‌دارد و نیرویی که الکترون را به درون می‌کشاند معادلاتی به وجود آورد. هر </span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">تراز با یک حروف الفبایی (</span><span dir="ltr" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">O&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">،&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">N&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">،&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">M&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">،&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">L&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">،&nbsp;</span><span dir="ltr" style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">K</span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;<span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">،...) یا یک عدد (1 ،2 ، 3 ، 4 ، 5 ،...)&nbsp;</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">مشخص می‌شود.</span></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">الکترون‌ها در مدار نسبتا پایدار می‌مانند و در یک اتم معین ، انرژی‌های معینی می‌توانند&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">داشته باشند. بنا به نظریه بور ، یک الکترون می‌تواند برای مدتی طولانی در یک مدار&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">حرکت کند یا در مداری دیگر به فاصله دورتر برای مدتی طولانی سیر کند ولی نمی‌تواند در&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">زمانی قابل اندازه گیری میان دو مدار بماند. بنابر تئوری بور ، وقتی یک الکترون از مداری&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">به مدار دیگر برود، انرژی آن به مقدار معینی تغییر می‌کند که آن را یک کوانتوم انرژی&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">می‌گویند.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">برای جدا کردن اجسامی که جذب یکدیگر شده‌اند انرژی لازم است. برای جابه جا&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">شدنالکترون از یک تراز انرژی به تراز دیگر مقدار انرژی کاملا معین و خاصی لازم است.&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">انرژی لازم برای آنکه یک الکترون از هسته دور شود در سیستم به صورت انرژی پتانسیل&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ذخیره می‌شود. وقتی الکترون‌های یک اتم تا حد امکان به هسته نزدیک باشد اتم در حداقل&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">انرژی که حالت پایه است، قرار گرفته است. اگر اتمها در قوس الکتریکی یا شعله چراغ گاز&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">گرم شوند، انرژی جذب کرده و الکترون به تراز بیرونی‌تری که انرژی بیشتری دارد&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">می‌جهد، اتم در این شرایط در حالت برانگیخته است.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">هرگاه الکترون از مدار بالاتر (برانگیخته) به مدار یا تراز یا بیشتر فرو افتد مقدار انرژی&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">معینی از اتم تابش می کند که معمولا این اختلاف انرژی اتم بین دو حالت برانگیخته و پایه به&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">صورت انرژی نوری کوانتوم نور) است.</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">طیف نمایی بور</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بور با این تصور که الکترون‌ها در ترازهای انرژی مربوط به مدارها بالا یا پائین می‌روند و&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">حرکت الکترون میان دو مدار خاص مستلزم کوانتوم معینی انرژی است، توانست علت وجود&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">خط‌های طیف نشری خط روشن هیدروژن را توضیح دهد و نیز طول موج‌های مورد انتظار&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">برای این خطها را حساب کرد. بور با استفاده از خطوط مشاهده پذیر طیف هیدروژن اوضاع&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">درون اتم را بررسی کند.&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ساختمان اتم با استفاده از مدل بور</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><br></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">دانستیم که مدارها با اعداد صحیح شماره گذاری می‌شوند. عدد 1 نزدیکترین مدار به هسته&nbsp;</span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">است و حداکثر عده الکترونها در یک مدار 2</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">n</span><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">2 است که&nbsp;</span><span dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">n</span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;<span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">شماره مدار است.</span></span></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">یک قائده کلی برای پیشگویی عده الکترون‌ها این است که مدار خارجی نمی‌تواند بیش از&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">هشت الکترون داشته باشد. نخستین مدار حداکثر می‌تواند دو الکترون داشته باشد که </font></span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">هیدروژن&nbsp;</font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">با عدد واقعی یک که الکترون دارد و هلیم در این مدار قرار می‌گیرند.</span></p><p class="MsoNormal" dir="rtl" align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; line-height: 28px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/546543211/somethingblue~1.jpg" alt="مدل اتمی بور" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; vertical-align: middle; max-width: 100%;">&nbsp;</font></span></p></article></div></div> text/html 2016-01-25T20:31:54+01:00 sampadi.mihanblog.com neda سوالات فصل 4 علوم هشتم ( تنظیم کننده عصبی) تیزهوشان http://sampadi.mihanblog.com/post/131 <div style="text-align: center;"><a href="http://sampadi.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><div><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">سوالات فصل اول زیست شناسی علوم &nbsp;تیزهوشان هشتم (تنظیم کننده عصبی)</span></div><div></div></a></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">1)پیام های عصبی شنوایی ابتدا به کدام بخش وارد می شوند؟</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">الف)لوب گیجگاهی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ب)لوب پیشانی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پ)لوب پس سری &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ج)لوب آهیانه</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">د)بصل النخاع</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">2)جسم سلولی نورون هایی که حرکات غیر ارادی تنفس را بر عهده دارند در کدام بخش&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">قرار&nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">دارند؟</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">الف)مخ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ب)مخچه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پ)بصل النخاع &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ج)نخاع &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; د)تالاموس</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">3)بروز سکته ی مغزی در ناحیه ی گیجگاهی ممکن است بیشتر سبب کدام یک از عوارض&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">زیر شود؟</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">الف)نابینایی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ب)ناشنوایی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پ)فلج حرکتی بازو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ج)بی حسی پا &nbsp; &nbsp; &nbsp;د)هیچکدام</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">4)اتصال مغز به دستگاه عصبی محیطی،توسط کدام قسمت صورت میگیرد؟</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">الف)بصل النخاع &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ب)مغز میانی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پ)پل مغزی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ج)نخاع &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">د)اعصاب حسی و حرکتی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">5)اغلب پیام های حسی بدن،در کدام بخش مغز پردازش می شوند؟</font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">الف)هیپوتالاموس &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ب)هیپوفیز &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;پ)مخچه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ج)تالاموس &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">د)قشر مخ</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">جواب:</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">1:د</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">2:پ</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">3:ب</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">4:ج</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">5:ج</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">منبع:&nbsp;</font><a href="http://sampadi.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="5" face="times new roman, times, serif">♥ ✿ســمـ پــادیـــاااا✿♥</font></a></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">لطفا بدون ذکر منبع کپی نکنید!!!!!</font></div></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></div> text/html 2016-01-25T20:10:52+01:00 sampadi.mihanblog.com neda نمونه سوالات پیشرفت تحصیلی فارسی هشتم http://sampadi.mihanblog.com/post/129 <div style="text-align: right;"><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><a href="http://sampadi.mihanblog.com/" target="_blank" title="">سوالات ادبیات تیزهوشان</a></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><a href="http://sampadi.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">1)سقف در این عبارت چه نقش دستوری دارد؟</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">قطره های آب از شکاف سقف می لغزید.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">الف)صفت &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ب)متمم &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ج)نهاد &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; د)مضاف الیه</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">2)اگر بیت"شنیده اید که آسایش بزرگان چیست &nbsp; &nbsp; &nbsp;برای خاطر بیچارگان نیاسودن" بیت&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">نخست&nbsp;</span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">از یک شعر باشد،غالب آن چیست؟</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">الف)غزل &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ب)قطعه &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ج)قصیده &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;د)مثنوی</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">3)کدام گزینه از نظر ساختاری با بقیه متفاوت است؟</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">الف)مهربان &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ب)آزادمنش &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ج)سرزمین &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;د)شکوه</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">4)با توجه به عبارت زیر کدام گزینه نهاد است؟</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">الف) عمر &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ب)کار &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ج)تو &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;د)روزی</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">5)کتاب ارزشمند جامع التمثیل اثر............عارف و نویسندۀ قرن.......است.</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">الف)جامی_9 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ب)محمد بن منور_6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ج)شیخ رشیدالدین فضل ا.._11</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">د)محمد حبله رودی _11</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">جواب:</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">1:د</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">2:ب</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">3:د</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">4:ج</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">5:د</span></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">منبع: &nbsp;</font><a href="http://sampadi.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="5" face="times new roman, times, serif">♥ ✿ســمـ پــادیـــاااا✿♥</font></a></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">لطفا بدون ذکر منبع کپی نکنید!!!!!</font></div> text/html 2016-01-25T19:54:17+01:00 sampadi.mihanblog.com neda نمونه سوالات پیشرفت تحصیلی ریاضی هشتم http://sampadi.mihanblog.com/post/128 <font face="times new roman, times, serif" size="5">1)چند صفر در سمت راست حاصل ضرب اولین عدد اول تا دهمین عدد اول دیده میشود؟</font><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">الف)2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ب)3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#000000"> ج)1 &nbsp;</font><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;د)هیچی</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">2)عدد !10 چند شمارنده دارد؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">الف)270 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ب)140 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ج)130 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; د)225</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">3)عدد 693 در غربال اعداد اول در مضرب کدام یک از اعداد زیر زودتر خط می خورد؟</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">الف)11 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ب)7 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ج)3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; د)9</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">جواب:</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">1:ج</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">2:الف</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5">3:ج</font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><a href="http://sampadi.mihanblog.com/" target="_blank" title="">سوالات ریاضی تیزهوشان هشتم</a></font></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">منبع: &nbsp;</font><a href="http://sampadi.mihanblog.com/" target="_blank" title=""><font size="5" face="times new roman, times, serif">♥ ✿ســمـ پــادیـــاااا✿♥</font></a></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5">لطفا بدون ذکر منبع کپی نکنید!!!!!</font></div></div><div><br></div> text/html 2016-01-15T09:46:41+01:00 sampadi.mihanblog.com neda سوالات امتحانی نوبت اول ادبیات فارسی پایه هشتم http://sampadi.mihanblog.com/post/127 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><font color="#993399">سوالات نوبت اول ادبیات هشتم</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><font color="#993399"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><font color="#993399">برای دانلود بر روی آیکون زیر کلیک کنید.</font></span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.iranmodares.com/amozesh/file/2391.docx" target="_blank" title=""><img style="-webkit-user-select: none" src="http://s3.picofile.com/file/8191538184/button.gif"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div class="item8" style="margin: 15px 0px 0px; color: rgb(0, 43, 95); text-align: right;">حجم فایل: 23 کیلو بایت</div><div><br></div></div> text/html 2015-12-29T15:58:49+01:00 sampadi.mihanblog.com neda آزماشات رادرفورد بر روی مواد پرتوزا http://sampadi.mihanblog.com/post/126 <h1 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">وجود این اشعه برای اولین بار برحسب تصادف و به علت اثر گذاشتن سنگ معدن اورانیم </font></span></h1><h1 style="text-align: right;"><span style="font-weight: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">بر&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(204, 51, 204); font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large; font-weight: normal;">صفحه حساس عکاسی کشف شد.</span></h1><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">آزمایشهای زیادی در مورد تجزیه پذیر بودن هسته مواد رادیو اکتیو انجام گرفته است که</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;مثالهای برجسته آنها، آزمایشهای بکرل، مادام کوری ، رادرفورد است که پیدایش سه نوع </font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">اشعه آلفا&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/f37e834a27ec5bbc11e902912f95e32f.png" alt="">، بتا&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/f832cee4bc129c8852dd69c8ff8fa394.png" alt="">، گاما&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/016540e409cf02d817fa1d380920a50b.png" alt="">از تجزیه و تلاشی هسته مواد رادیواکتیوی چون رادیم را&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ثابت کرد.</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">شکل زیر، آزمایش اول رادرفورد را که برای تشخیص و بررسی سه نوع اشعه رادیو اکتیو&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">است، نشان می‌دهد.</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/2/2f/chm012a.jpg" alt="img/daneshnameh_up/2/2f/chm012a.jpg" width="478" height="269"></span></div></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">رادرفورد مقداری از یک ماده رادیو اکتیو (کلرید رادیم) را در یک محفظه سربی قرار داد و&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">یک صفحه فلوئورسان در مقابل روزنه آن گذاشت، لکه‌ای نورانی روی صفحه فلوئورسان&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">مشاهده شد. سپس یک میدان الکتریکی یا مغناطیسی در اطراف روزنه قرار داد و مشاهده </font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">کرد لکه نورانی تبدیل به سه لکه نورانی شد و این اشعه‌ها را&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/f5ab59e26b17182b1f466f9000ab9966.png" alt="">&nbsp;نامید.</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">اشعه آلفا&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/d54c801b9b4adcc32bac63c381fde3c2.png" alt="">&nbsp;به قطب منفی منحرف می‌شد پس نتیجه گرفت بار مثبت دارد. اشعه&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/c4244813f6d7c0af80a259a0ef11f961.png" alt="">&nbsp;با انحراف </font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بیشتری به سوی قطب مثبت می‌رفت، پس دارای بار منفی بود، اشعه&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/ac5eeefcf02e6628b7150bc282032f6d.png" alt="">نیز در هیچ میدانی&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">منحرف نمی‌شد.</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong>نکته: انحراف پرتوبتا درمیدان الکتریکی بیشتر از آلفااست زیرا بتااز جنس الکترون جرم </strong></font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong>آن نسبت به آلفا که از جنس هلیم دوبار مثبت است .</strong>هر چند که بار ذرات آلفا از بار ذرات بتا&nbsp;</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بیشتر است ، ولی چون جرم ذرات آلفا خیلی خیلی بیشتر از جرم ذرات بتا است ( حدود </font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">۸۰۰۰ برابر ) لذا میزان انحراف پرتوی آلفا در میدان الکتریکی کمتر از پرتوی بتا است .&nbsp;</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در&nbsp;</font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">واقع می توان گفت نسبت بار به جرم ذرات بتا از ذرات الفا بیشتر است . ( هرچه نسبت&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">بار به جرم بیشتر باشد انحراف بیشتر است)</span></p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;<strong>مقایسه میزان نفوذ پذیری پرتوهای حاصل از اشعه رادیواکتیو :</strong>چون رادرفورد نتوانست با&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">مدل تامسون پدیده رادیواکتیو را توجیه کند پس در درستی این مدل شک کرد و برای&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">اثبات&nbsp;شک خود آزمایش دوم خود را ترتیب داد.او در این آزمایش ورقه نازکی از طلا را&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بوسیله ذرات آلفا بمباران کرد به امید آن که تمام ذرات آلفا از ورقه طلا عبور کنند ولی بر&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">خلاف انتظار او برخی از ذرات آلفا به عقب برگشتند پس رادرفورد ثابت کرد که مدل&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div style="text-align: right; color: rgb(51, 51, 51);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">تامسون مدل صحیحی برای اتم نیست.</font></span><p dir="rtl"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></p><p dir="rtl"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">مقایسه میزان نفوذ پذیری پرتو های حاصل از اشعه رادیو اکتیو :</font></span></p><p dir="rtl"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">آلفا &lt; بتا &lt; گاما</span></p><p dir="rtl"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">گاما " انرژی زیاد ( فرکانس بالا ) ولی طول موج کم&nbsp; ----- &nbsp;در مقابل ورقهی سربی ضخیم متوقف می شود ( بلوک سربی )</font></span></p><p dir="rtl"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بتا " در مقابل ورقه ی آلومینیومی متوقف می شود</font></span></p><p dir="rtl"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">آلفا " انرژی کم ( فرکانس پایین ) ولی طول موج بلند ----- &nbsp;در مقابل ورقه ی کاغذ منحرف می شود.</font></span></p><p dir="rtl" style="font-size: 10.6666669845581px; font-family: Tahoma;"><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/f/fe/radioaktiv1.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ازمایش سوم رادرفورد:</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">بمباران کردن ورقه نازکی از طلا با پرتوهای آلفا</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">رادرفورد با ازمایش معروف خود(ذره الفا و ورقه طلا)مدل اتمی تامسون را رد </font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">کرد.رادرفورد پرتو الفا را به سمت ورقه طلا روانه کرد و مشاهده کرد پرتو الفا به ۳ دسته&nbsp;</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">تقسیم میشوند:</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;۱)بیشتر ذره های الفا بدون انحراف و در مسیری مستقیم از ورقه نازک طلا عبور میکنند</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">*بیشتر حجم اتم را فضای تو خالی تشکیل میدهد.<br><br>۲)تعداد زیادی از ذره های الفا با زاویه اندکی از مسیر اولیه منحرف شده اند.<br><br></font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">*یک میدان الکتریکی قوی در اتم وجود دارد.</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">۳)تعداد بسیار اندکی از ذره های الفا(حدود ۲۰۰۰/۱)با زاویه بیش از ۹۰ درجه از مسیر&nbsp;</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">اولیه منحرف میشوند.<br><br></font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">*اتم طلا هسته ای بسیار کوچک با جرم بسیار زیاد دارد.<br></font></span></p><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">رادرفوردموضوع را با محاسبه احتمالاتی برخوردهای بین ذره&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/d54c801b9b4adcc32bac63c381fde3c2.png" alt="">&nbsp;و هسته اتم به ثبوت&nbsp;</font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">رسانید و تعداد نسبی ذرات با هر زاویه انحراف را تعیین و ثابت نمود که انحرافهای بزرگتر </font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">از&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/3e03ddecdbaecfcbe2ed56508690ccaf.png" alt="">&nbsp;کمیاب ولی بسیار گویا است. بدین ترتیب نتایج تجربی، تأیید نظری یافت.</font></span></div><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></p><div style="font-size: 10.6666669845581px; font-family: Tahoma;"><div align="center"><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/0/0f/chm025a.jpg" alt="img/daneshnameh_up/0/0f/chm025a.jpg" width="431" height="203" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">در آن زمان این شمارش با استفاده از اثر نورانی که ذره&nbsp;<img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh/math/d54c801b9b4adcc32bac63c381fde3c2.png" alt="">&nbsp;به هنگام برخورد با صفحه&nbsp;</font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">آغشته به سولفید روی ایجاد می‌کند، انجام می‌گرفت (روش گایگرو مارسدن)</font></span></div><p style="font-size: 10.6666669845581px; font-family: Tahoma;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;</span></p><div style="font-size: 10.6666669845581px; font-family: Tahoma;"><div align="center"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/9/9f/chm025b.jpg" alt="img/daneshnameh_up/9/9f/chm025b.jpg" width="366" height="353"></span></div></div><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">علت انتخاب طلا و ذره الفا در ازمایش رادرفورد<br><br></font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">فلز طلا خاصیت چکش خواری خوبی دارد و به راحتی می توان ورقه ی بسیار نازکی از ان&nbsp;</font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">ساخت در واقع رادرفورد به دنبال یک ورقه ی خیلی نازک از یک فلز بود و چون شکل </font></span></p><p><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="times new roman, times, serif" size="5">دادن&nbsp;</font></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">و نازک کردن طلا از همه اسان تر بود ورقه ی طلا را برای ازمایش خود برگزید دلیل&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">دوم این که رادرفورد به دنبال یک فلز سنگین بود که تعداد الکترون های زیادی دارد و می&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">خواست میزان پراکندگی ذدات الفا را در این اتم سنگین با تعداد الکترون های زیاد بررسی&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">نماید.دلیل انتخاب پرتو الفا هم باردار بودن و سنگین بودن ان است در صودت سنگین بودن&nbsp;</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">پرتو به اسانی از مسیر خود منحرف نمیشود.</span></p><p><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;">در سال ۱۹۱۹ پروتون توسط رادر فورد شناسایی و نام گذاری شد.</span></p><div style="font-size: 10.6666669845581px; font-family: Tahoma;"><br></div></div> text/html 2015-12-28T12:05:32+01:00 sampadi.mihanblog.com neda سوالات درس چهارم مطالعات اجتماعی هشتم http://sampadi.mihanblog.com/post/125 <p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">سوالات درس&nbsp;&nbsp;&nbsp;4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><br></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font color="#cc33cc"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">1- چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟</font></span></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">همهٔ</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">کسانی</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">که</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">تابعیت دولت</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">جمهوری</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr"></span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">اسلامی</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">ایران</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">را</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">دارند،</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">چه</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">شهری</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">باشند،</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">چه</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr"></span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">روستایی</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">عشایر،</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">چه</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">در</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">داخل</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">کشور</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">زندگی</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr"></span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">کنند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">چه</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">درخارج</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">از</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">کشور،</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">شهروند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">ایران</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr"></span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">محسوب</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">میشوند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span dir="ltr">.</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">2- شهروندان کشور از چه حقوقی در رابطه با دولت باید برخوردار&nbsp;&nbsp;باشند؟</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">آنها</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">حق</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">دارند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">از</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">خدمات</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">دولت</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">در</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">زمینه های</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">مختلف</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">بهره</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr"></span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">مند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">شوند،</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">حق</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">دارند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">آزادی</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">بیان</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">،</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">اظهار</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">نظر</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">انتقاد&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr"></span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">داشته باشند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span dir="ltr">.</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">3—شهروندان کشور چه مسئولیتهایی نسبت به دولت دارند؟</font></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">شهروندان</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">وظیفه</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">دارند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">به</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">قوانین</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">مقررات</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">کشور</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">احترام</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr"></span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">بگذارند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">آنها</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">را</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">رعایت</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">کنند،</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">با</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">دولت&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">مشارکت</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">همکاری</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">صمیمانه</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">داشته</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">باشند،</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">مالیات</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">خود</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr"></span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">را</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">بپردازند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">در</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">هنگام</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">جنگ</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">از</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">کشور</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">دفاع</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">کنند</span></span><span style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span dir="ltr">.</span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><br></font></span></span></p><p class=" " dir="rtl" style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font color="#cc33cc" face="times new roman, times, serif" size="5">بقیۀ سوالات در ادامۀ مطلب</font></p> text/html 2015-12-27T16:30:00+01:00 sampadi.mihanblog.com neda سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی هشتم http://sampadi.mihanblog.com/post/120 <blockquote style="text-align: right;"><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">سوالات درس&nbsp;&nbsp;&nbsp;3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="text-indent: -18pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1-&nbsp;</strong><strong><span lang="FA">نوع حکومت کشور ما چیست&nbsp;&nbsp;و چگونه اداره می شود؟</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">حکومت</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">کشور</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">ما</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">جمهوری</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">اسلامی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">است</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">که</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">وسیله</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">سه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">قوّهٔ</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مقننه،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">قضائیه</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مجریّه،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">زیر</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">نظر</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مقام</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">رهبری</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">اداره</span></strong></font><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">میشود</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span dir="ltr">.</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="text-indent: -18pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2-&nbsp;</strong><strong><span lang="FA">رئیس قوه مجریه&nbsp;&nbsp;یا رئیس دولت&nbsp;&nbsp;کیست و چه مسئولیتی دارد؟</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">قوّهٔ</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مجریه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">همان</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">دولت</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">سازما</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">نهای</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">وابسته</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">دولت</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">است</span></strong><strong><span dir="ltr">.&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">رئیس</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">قوّه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مجریه،</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">رئیس</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">جمهور</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">نام</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">دارد</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">که</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">پس</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">از</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">مقام</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">رهبریعالی ترین</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مقام</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">رسمی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">کشور</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">است</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">مسئولیت</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">اجرای</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">قانون</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">اساسی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">ریاست</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">قوّهٔ</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مجریه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">را</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">بر</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">عهده</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">دارد</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span dir="ltr"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="text-indent: -18pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><font color="#ff0000">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><font color="#cc33cc"> 3-&nbsp;</font></strong><strong><span lang="FA"><font color="#cc33cc">رئیس جمهور برای چه مدت و چگونه انتخاب می شود و برای چند دوره به&nbsp;</font></span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="text-indent: -18pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA"><font color="#cc33cc">صورت متوالی می تواند رئیس جمهور شود؟</font></span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">رئیس</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">جمهور</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">برای</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><u><span lang="FA">مدت</span></u></strong><strong><u><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></u></strong><strong><u><span lang="FA">چهار</span></u></strong><strong><u><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></u></strong><strong><u><span lang="FA">سال</span></u></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">&nbsp;&nbsp;با</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><u><span lang="FA">رأی </span></u></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><u><span lang="FA">مستقیم</span></u></strong><strong><u><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></u></strong><strong><u><span lang="FA">مردم</span></u></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">&nbsp;انتخاب</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">میشود</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">تنها</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">برای</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><u><span lang="FA">یک</span></u></strong><strong><u><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></u></strong><strong><u><span lang="FA">دورهٔ&nbsp;</span></u></strong><strong><span lang="FA">&nbsp;چهارسالهٔ</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">دیگر</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">صورت</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">متوالی</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">انتخاب</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مجدد</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">او مانعی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">ندارد</span></strong><strong><span dir="ltr">.</span></strong></font></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><a href="http://sampadi.mihanblog.com/post/120" target="_blank" title=""><font color="#663366"><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;بقیه در ادامه مطلب</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt;"></p></font></a><p class=" " dir="rtl" style="margin-bottom: 0.0001pt;"><strong style="color: rgb(51, 51, 51);"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); text-indent: -18pt;"><br></p></blockquote><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"></p> text/html 2015-12-27T16:30:00+01:00 sampadi.mihanblog.com neda سوالات درس دوم مطالعات اجتماعی هشتم http://sampadi.mihanblog.com/post/119 <p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">سوالات درس&nbsp;&nbsp;2&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">1-آیا تعاون وهمکاری محدود به مکان خاصی می شود؟</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">تعاون،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">تنها</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">خانه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مدرسه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">محلّه،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">محدود</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">نمیشود</span></strong><strong><span dir="ltr">.&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">گاهی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">افراد</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">نیکوکار</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">در</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">سطح</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">جامعه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">صورت</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">فردی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">گاهی</span></strong></font><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">به</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">صورت</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">گروهی</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">به</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">دیگران</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">یاری</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">می</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">رسانند</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">کمک</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">میکنند</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span dir="ltr"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">2-انفاق به چه معناست؟</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">افراد</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">از</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">طریق</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">بخشش مال،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">علم،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">تواناییها،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">زمان</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">عمر</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">خود</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">کسانی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">که</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">نیازمند</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">هستند،</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">یاری</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">م</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">یرسانند</span></strong><strong><span dir="ltr">.&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">این</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">بخشش</span></strong><strong><span dir="ltr">&nbsp;«</span></strong><strong><span lang="FA">انفاق</span></strong><strong><span dir="ltr">&nbsp;»&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">میگویند</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span dir="ltr"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><br></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span dir="ltr"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc"><strong><span lang="FA">3</span></strong><strong><span lang="FA">- نمونه هایی از سازمان های&nbsp;<u>&nbsp;مردم نهاد</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;و موسسات خیریه را که با هدف کمک به&nbsp;</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc"><strong><span lang="FA">نیازمندان فعالیت می کند را نام ببرید:</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">انجمنهای</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">حمایت</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">ازبیماران</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">خاص،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">انجمنهای</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">نگهداری</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">از</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">معلولین</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">وسالمندان،</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">درمانگا</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">ههای</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">خیریه،</span></strong></font><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">مؤسسات</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">نگهداری و</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">حمایت</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">از</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">ایتام&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">خیّرین</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">مدرس</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">ه ساز</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">و</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong style="font-family: 'times new roman', times, serif; font-size: x-large;"><span lang="FA">کتابخانه ساز</span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><br></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://sampadi.mihanblog.com/post/119" target="_blank" title=""><font face="georgia, times new roman, times, serif" size="5">بقیه در ادامه مطلب</font></a></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right;"></p> text/html 2015-12-27T16:05:37+01:00 sampadi.mihanblog.com neda سوالات درس اول مطالعات اجتماعی هشتم http://sampadi.mihanblog.com/post/115 <p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">سوالات درس 1</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">1-تعاون یعنی چه؟</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">تعاون</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">زبان</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">ساده</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">یعنی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">همکاری</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">یاری</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">رساندن</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">یکدیگر</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span dir="ltr"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc">2-آیا ما می توانیم نسبت به تفاقاتی که برای دیگران می افتد بی تفاوت باشیم ؟</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">از</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">آنجایی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">که</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">انسان</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">هم</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">موجودی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">اجتماعی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">هم</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مسئول،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">آفریده</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">شده</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">است؛</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">هیچکس</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">نمیتواند</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">اعمال</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">رفتار</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">زندگیخود</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">را</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">از</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">اجتماع</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">جدا</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">کند</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">نسبت</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">آنچه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">در</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">جامعه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">میگذرد</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">اتفاقاتی که</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">برای</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">دیگران</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">می افتد،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">بی </span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">تفاوت</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">بماند</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">زندگی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">خود</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">را</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">از</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">دیگران</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">جدا</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">کند</span></strong><strong><span dir="ltr">.</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span dir="ltr"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#cc33cc"><strong><span lang="FA">3-نظر دین</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">اسلام</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">در</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">زمینه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">رابطه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">فرد</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">با</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">اجتماع و همکاری چیست ؟</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">یکی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">از</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">کارهایی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">که</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">قرآن</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">کریم</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">آن</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">امر</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">فرموده</span></strong><strong><span dir="ltr">&nbsp;«</span></strong><strong><span lang="FA">تعاون</span></strong><strong><span dir="ltr">&nbsp;»&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">است</span></strong><strong><span dir="ltr">.</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">در</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">کارهای</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">نیک</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">پرهیزکاری،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">یکدیگر</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">را</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">یاری کنید؛</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">در</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">گناه</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">و</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">ستمکاری</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">همکاری</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">نکنید</span></strong><strong><span dir="ltr">.</span></strong><strong>&nbsp;</strong><strong><span lang="FA">سورۀ</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مائده،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">آیۀ</span></strong><strong><span dir="ltr">&nbsp;2</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">امیرالمؤمنین</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">علی‌ (ع)</span></strong><strong><span dir="ltr">&nbsp;:</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong><span lang="FA">از</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">پیامبر</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">اکرم</span></strong><strong><span dir="ltr">)</span></strong><strong><span lang="FA">ص</span></strong><strong><span dir="ltr">(&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">شنیدم</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">که</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">فرمود کسی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">که</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">یک</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مشکل</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">از</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مؤمنی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">رفع</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">کند،</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">مانند کسی</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">است</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">که</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">تمام</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">عمرش</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">را</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">به</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">عبادت</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr">&nbsp;</span></strong><strong><span lang="FA">سپری کرده</span></strong><strong><span lang="FA" dir="ltr"></span></strong><strong><span lang="FA">است.</span></strong></font></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span lang="FA"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><strong><span dir="ltr"><font face="times new roman, times, serif" size="5">&nbsp;</font></span></strong></p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: right; margin-bottom: 0.0001pt;"><a href="http://sampadi.mihanblog.com/post/115" target="_blank" title=""><font face="times new roman, times, serif" size="5">بقیه در ادامه مطلب</font></a></p> text/html 2015-11-27T13:06:35+01:00 sampadi.mihanblog.com neda پاورپوینت کامل درس 8 پایه هشتم برای تدریس http://sampadi.mihanblog.com/post/113 <p align="center"> <font color="#333333" face="times new roman,times,serif" size="5">پاورپوینت درس 8 پایه هشتم برای تدریس (قابل استفاده برای سمپادیا)</font></p><p align="center"><font color="#333333" face="Times New Roman" size="5">شامل:</font></p><p align="center"><font color="#333333" face="Times New Roman" size="5">فعالیت های نوشتاری با پاسخ</font></p><p align="center"><font color="#333333" face="Times New Roman" size="5">معنی دشوار کلمات هر سه بخش</font></p><p align="center"><font color="#333333" face="Times New Roman" size="5">معنی و آرایه های بیت اول فصل چهارم</font></p><p align="center"><font color="#333333" face="Times New Roman" size="5">معنی و آرایه های هر سه بیت در درس</font></p><p align="center"><font color="#333333" face="Times New Roman" size="5">منبع:&nbsp; <a title="" href="http://sampadi.mihanblog.com/" target="_blank">sampadi.mihanblog.com </a></font></p><p align="center">&nbsp;</p><a title="" href="http://s3.picofile.com/file/8225032834/sampadi_mihanblog_com.zip.html" target="_blank"><p align="center"><font face="times new roman,times,serif" size="5">رمز فایل : sampadi<br></font></p><p align="center"><img align="baseline" alt="" src="http://s6.picofile.com/file/8190847100/button.gif" border="0" vspace="0" hspace="0">&nbsp;</p></a>